Rodolphe belmer toma posesión como nuevo director general de ato

El passat mes d?octubre, el Sr. Belmer va ser nombrat membre del Consell d?Administració i elegit pel Consell per dirigir la transformació del Grup. Amb una gran experi?ncia i una s?lida red internacional, és un líder empresarial reconegut a Europa, Estats Units i ?sia i pot treure proves d?un historial comprovat en la transformació i la vanguardia del repunt d?empreses afectades per la tecnologia. Bertrand Meunier, president de la junta directiva d?Atos SE, president del comité de nominación y gobierno, va dir: ?En nombre de la junta directiva d?Atos y de todos sus empleados, estoy muy feliz de dar la bienvenida a Rodolphe Belmer y espero trabajar en estrecha col?laboració amb ell mentre lidera el nostre grup, accelerant la nostra transformació i permetent el retorn al creixement?. Rodolphe Belmer, de 52 anys, anteriorment era director general de l?operador de sat?l?lits Eutelsat Communications, cargo que va ocupar durant els sis anys, després d?una carrera de 14 anys al gegant de la televisió amb la seu de París, Canal Plus, on era nombrat director general. l?any 2003 i va ocupar el c?rrec de director general del Grup de 2012 a 2015. El Sr. Belmer també és membre del consell d?administració del principal servei d?entreteniment en streaming del món, Netflix. Acerca de Atos Atos és un líder global en transformació digital amb 107.000 empleats i una facturació anual de més d?11.000 milions d?euros. És líder europeu en ciberseguritat, núvol i supercomputació i provee solucions a mesura per a totes les indústries en 71 pa?sos. Pioner en serveis i productes de descarbonització, Atos est? comprom?s amb una tecnologia digital segura i descarbonitzada per als seus clients. Atos és una SE (Societas Europaea) cotitzada a Euronext Paris i inclosa als índexs burs?tils CAC 40 ESG i Next 20 de París. El prop?sit d?Atos contribueix a dissenyar el futur de l?espai de les tecnologies de la informació. La seva experi?ncia i serveis respaldan el desenvolupament del coneixement, l?educació i la investigació amb un enfocament multicultural contribuint a l?excel?l?ncia científica i tecnol?gica. Per tot el món, el Grup permet als seus clients, empleats i membres de societats en general, viure, treballar i desenvolupar-se de manera sostenible en un espai d?informació segur i protegit.

Share:

Important!

There are a lot of advertisers on Advertigo. We cannot check them one by one.

You work hard for your money and you want a company you can rely on when you are buying or selling things. That’s why we want to help you protect yourself from fraud. In this section, you’ll find informative tips and other useful material to stay informed and help reduce your chances of falling victim to scammers.

Please understand that Advertigo.net is a free service to help buyers and sellers (and etc.) find one another. Advertigo.net is not involved in any transactions and can not police the actions of our many users.