Polska Kancellaria Prawna CMA Law Group PLLC

SPRAWY IMIGRACYJNE Wizy Zielona Karta Obywatelstwo Sponsorowanie Sprawy Deportacyjne. Pani adwokat Lilin Ciccarone juz od ponad 20 lat sluzy imigrantom w trudnych sprawach. Mowimy po Polsku Nasze biuro znajduje sie w Long Island City. CMA LAW GROUP PLLCIstnieje kilka mo liwo ci uzyskania przez Ciebie i Twoich bezpo rednich krewnych sta ego legalnego pobytu w USA m.in. poprzez sponsorowanie przez krewnych b d pracodawc a tak e poprzez przedsi wzi cie biznesowe (tzw. wiza EB-5). W a nie teraz jest najlepszy okres na ubieganie si o wiz pracownicz . Wnioski rozpatrywane s w do szybkim czasie co sprawia e jest to jedna z najszybszych metod uzyskania zilonej karty. W chwili obecnej kilka istotnych fakt w branych jest pod uwag w procesie ubiegania si o legalny pobyt w Stanach. Jedn z nich jest karalno kandydata. Wielu osobom wydaje si i fakt bycia kiedykolwiek karanym czy aresztowanym calkowicie wyklucza ich szanse na otrzymanie zielonej karty. Mo e by to mylnie zinterpretowane. Tylko kary kt re kwalifikuj si jako przest pstwa o wysokiej szkodliwosci moralnej spo ecznej ewidentnie dyskwalifikuj kandydata. Co dok adnie rozumiane jest pod tym poj ciem Prawo nie ma konkretnej definicji opisujacej te przestepstwa aczkolwiek sedziowie w swoich decyzjach nakreslili pewne granice. Nasza Pani mecenas Lilin Ciccarone specjalizuje sie w tego typu sprawach juz od ponad 20 lat. Z powodzeniem prowadzi sprawy imigracyjne swoich klientow w tym wielu polakow.

Share:

Important!

There are a lot of advertisers on Advertigo. We cannot check them one by one.

You work hard for your money and you want a company you can rely on when you are buying or selling things. That’s why we want to help you protect yourself from fraud. In this section, you’ll find informative tips and other useful material to stay informed and help reduce your chances of falling victim to scammers.

Please understand that Advertigo.net is a free service to help buyers and sellers (and etc.) find one another. Advertigo.net is not involved in any transactions and can not police the actions of our many users.