Hd forest

HD Forest ir viens no pieredzējušakajiem meža apsaimniekotājiem, kas kopš 1998.gada darbojas visās trijās Baltijas valstīs. Uzņēmums nodarbojas ar pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, kurā ietilpst meža vērtēšana, īpašuma dokumentācijas kārtošana, meža apsaimiekošanas plāna izstrāde, meža stādīšana, atjaunošana, jaunaudžu kopšana, ciršana kopšanas un galvenajā cirtē un koksnes realizācija. Nododot savu mežu HD Forest pārvaldībā, īpašnieks saglabā savas īpašuma tiesības un pilnīgu lēmējvaru visos jautājumos, kas attiecas uz saimniecisko darbību, taču visas institucionālās, praktiskās un tehniskās rūpes par mežu uztic apsaimniekotājam. Katram HD Forest klientam ir savs personīgais meža apsaimniekošanas konsultants, kas pārzina konkrētu īpašumu, sniedz konsultācijas un atbildes visos ar klienta meža īpašumu saistītajos jautājumos un seko līdzi visam, kas tajā notiek. Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, maksimāli saglabājot meža vērtību. Vairāk par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu varat uzzināt mājas lapā.

Share:

Important!

There are a lot of advertisers on Advertigo. We cannot check them one by one.

You work hard for your money and you want a company you can rely on when you are buying or selling things. That’s why we want to help you protect yourself from fraud. In this section, you’ll find informative tips and other useful material to stay informed and help reduce your chances of falling victim to scammers.

Please understand that Advertigo.net is a free service to help buyers and sellers (and etc.) find one another. Advertigo.net is not involved in any transactions and can not police the actions of our many users.